من پهلوانم knights

انیمیشن من پهلوانم کاری از مرکز دیجتال فرهنگی آیت الله نجومی کرمانشاه می باشد که بعد از گذشت 2 سال مراحل پایانی خود را طی می کند