چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 19:31

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
فراخوان دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی  با موضوع خانواده

 

سمه تعالی

فراخوان دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی

با موضوع خانواده

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی برگزار می شود

زمان: شنبه تا دوشنبه، 12 تا 14 آبان ماه 1397 همزمان با روز فرهنگ عمومی

رئیس همایش: دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت

فرهنگ و ارشاد اسلامی

نایب رئیس همایش: دکتر حمید ضیایی پرور، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مطالعات رسانه ها

دبیر شورای سیاستگذاری همایش: دکتر حسن خجسته، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

رئیس هیئت علمی همایش: پرفسور حسن بشیر، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

دبیر علمی همایش: دکتر بهاره نصیری، استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

فرهنگی

سخنگوی همایش: دکتر امید علی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره

دبیر کل همایش: محمد صادق افراسیابی

دبیر شورای فرهنگی و اطلاع رسانی همایش: سمانه ناظریان

دبیر شورای برنامه ریزی و تنظیم فرآیندها: سید تقی کمالی

ساختار نگارش مقالات و بیان ایده ها و گزارش ها

الف: بخش علمی - پژوهشی (ارائه نتایج مطالعات، تحقیقات و بررسی ها):

 در مرحله اول، چکیده مقالات متناسب با محورهای معرفی شده در 250 تا 350 کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، مقاله اصلی در قالب علمی - پژوهشی در 6000 تا 8000 کلمه نگاشته میشود.

ب: تجربی - کاربردی (گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب):

در مرحله اول چکیده گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب مشارکت کنندگان در 150 تا 250 کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی در 3000 تا 6000 کلمه نگاشته می شود.

معرفی و انتشار آثار برتر و برگزیده:

- مقالات برتر ضمن ارائه در پانل های تخصصی، متناسب با کیفیت و امتیاز ارزیابی و نوع آن در نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی منتشر خواهد شد.

- گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب برتر علاوه بر پوستر، در کارگاه های تخصصی همایش ارائه شده و به فراخور موضوع به نهادها و سازمان های سیاستگذار و حامی معرفی شده و در نشریات علمی - تخصصی معرفی خواهد شد.

- تمامی مقالات و گزارش های علمی برگزیده در دو بخش مجزا در کتاب مقالات و گزارش های علمی همایش درج می شود.

جایزه مقالات، ایده ها و گزارش های برتر:

•    متناسب با جایگاه احراز شده در همایش به برگزیدگان تندیس همایش، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهداء خواهد شد.

•    نویسندگان مقالات برگزیده به عضویت فعال انجمن سواد رسانه ای ایران درخواهند آمد.

•    نویسندگان مقالات برگزیده به عضویت انجمن علمی مدیریت دانش ایران درخواهند آمد.

مهلت ارسال آثار:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  ۳۱ مردادماه 1397 هجری شمسی

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱شهریور 1397 هجری شمسی

اهداف:

•    ارتقای سطح بینش، ادراک و آگاهی خانواده ها، والدین، مربیان و فرزندان در بهره برداری هوشمندانه، صحیح و مؤثر از رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    بسترسازی، ایجاد و ارتقای محیط رسانه ای سالم، مفید و ایمن برای اطمینان بخشی و اعتماد افزایی کاربران به خصوص خانواده ها و متصدیان تعلیم و تربیت به زیست بوم رسانه ای کشور؛

•    توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده ها از طریق معرفی فرصت ها و تهدیدهای رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای و گسترش شناخت، چگونگی دسترسی و کاربرد هدفمند و مدیریت مصرف رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    توسعه و بهبود سطح مطالعات و کاربست سیاستگذاری برای تصمیم سازی های مقتضی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ارکان حاکمیتی، سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان اعم از دستگاه های اجرایی، نظارتی، تقنینی، امنیتی، انتظامی و قضائی؛

•    ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی بومی برای افزایش مهارت های عمومی در زمینه استفاده از رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای

بخش اول) علمی - پژوهشی

موضوعات و محورها

الف: توانمندسازی

-    نقش خانواده در توانمندسازی استفاده از فضای مجازی؛

-    رژیم مصرف رسانه ای و توانایی هدفمندسازی استفاده از اطلاعات در خانواده؛

-    رویکردهای تربیتی به سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    نقش خانواده در سرگرم آموزی (Edutainment) و سواد بازی های رایانه ای؛

-    مسئولیت اجتماعی والدین در نهادینه سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه خانواده بر بهره مندی از فضای مجازی سالم، مفید و ایمن بر اساس استانداردهای شامد؛

-    ضرورت توجه خانواده بر مدیریت مصرف بازی های رایانه ای بر اساس رتبه بندی بازی های رایانه ای (اسرا)

ب: سبک زندگی

-    سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در سبک زندگی؛

-    سواد رسانه ای، فضای مجازی و شکاف نسلی؛

-    والدین و انتشار تصاویر خانوادگی در شبکه های اجتماعی، تبعات و تدوین معیارها؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی خانواده و تأثیر آن بر مدیریت مصرف رسانه ای فرزندان؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی در مواجهه با بدافزارها؛

پ: آموزش

-    بررسی شیوه های آموزش ممنوعیت های تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی؛

-    آموزش مهارت های سواد رسانه ای و اطلاعاتی در خانواده؛

-    نقد و بررسی کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه؛

-    نقش نظام آموزش رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    مطالعات سیاستگذاری در زمینه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای خانواده؛

-    راهکارهای ایفای نقش اولیا و مربیان در استفاده بهینه از فضای مجازی؛

-    تربیت رسانه ای و تربیت آنلاین در خانه و مدرسه؛

-    مطالعات تطبیقی و مرور تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا در خصوص آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    بررسی اسناد بین المللی درحوزه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی

ت: دین و اخلاق

-    مفهوم سازی و تبیین سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی؛

-    بررسی آموزه های دینی در حوزه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه به اخلاق حرفه ای و سیاستگذاری ها و  تصمیم سازی های سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ 

-    زیست اخلاقی و سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی، تربیت اخلاقی و آموزش های شهروندی؛

بخش دوم) تجربی - کاربردی

-    تجربه نگاری های حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – پژوهشی؛

-    تولیدات رسانه ای (مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    تولیدات هنری (پوستر، اینفوگرافی و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی

برنامه های جانبی همایش

طی روزهای برگزاری همایش با مشارکت سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی برنامه های علمی، آموزشی و ترویجی متعددی اعم از موارد زیر برگزار خواهد شد:

-    کارگاه های آموزشی

-    نشست های تجربه نگاری

-    میزگردهای علمی

-    نمایشگاه دستاوردهای حرفه ای

بنابر فراخور موضوع و نهادهای مشارکت کننده اطلاعات تکمیلی بر روی وب سایت همایش درج می شود.

 

اولویت های مورد تأکید برای ارائه مقاله و گزارش های کاربردی

•    رسانه های دیجیتال: رسانه های بر خط، شبکه های اجتماعی، شبکه های پیام رسان، تلفن و رسانه های همراه و هوشمند، چند رسانه ای ها و نرم افزارهای دیجیتال، انیمیشن و محتوای چند رسانه ای؛ 

•    بازی های رایانه ای:  بازی های رایانه ای و کنسولی، بازی های تلفن همراه، بازی های بر خط، بازی های جدی؛

•    رسانه های جمعی: مطبوعات، خبرگزاری ها، نشریات الکترونیک، سینما، رادیو و شبکه های ملی و ماهواره ای تلویزیونی

 نحوه ارسال آثار

علاقه مندان جهت ارسال آثار می توانند مقالات و گزارش های خود را از طریق پورتال همایش به نشانی MLiteracy.saramad.ir بارگذاری نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز به پورتال مذکور مراجعه نمایند.

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بازدید 417 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 11 مرداد 1397 ساعت 10:38

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.