شنبه, 06 مرداد 1397 ساعت 05:52

یازدهمین جشنواره بين المللي پويانمايي (انيميشن) تهران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

یازدهمین جشنواره بين المللي پويانمايي (انيميشن) تهران توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از تاريخ 12 تا 16 اسفندماه 1397 در تهران برگزار مي گردد.

فراخوان جشنواره

به نام پروردگار پويايي

مقررات جشنواره
یازدهمین جشنواره بين المللي پويانمايي (انيميشن) تهران توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از تاريخ 12 تا 16 اسفندماه 1397 در تهران برگزار مي گردد.
اهداف جشنواره
فراهم سازي بستري شايسته براي تبادل انديشه ها و آموخته ها از طریق گردآوري و عرضه هدفمند آثار
كشف توانمندي ها و تشويق نوآمدگان عرصه پويانمايي به ابتكار و نوآفريني
گسترش توانايي ها با طرح تكنيك ها و نگرش هاي تازه براي دستيابي به كيفيتي افزون تر
 جشنواره در چهار بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمايش ويژه و چشم انداز برپا خواهد شد.

شرایط فنی آثار :
فرمت‌های قابل پذیرش:
 DVD (Pal)، Blu-Ray   ، MPEG4 (H.264)،  Quick time .mov file
لازم است فیلم های راه یافته بخش مسابقه با فرمت  Quick time .mov file (H264 or Prores Resulation 1920 * 1080 )  ارائه گردند.
مسابقه
براي شركت مجموعه ها و سريال ها مي بایست حداكثر سه قسمت از آنها را گزينش و به دبيرخانه جشنواره ارسال كرد. لازم است برای هر قسمت، ثبت نام جداگانه انجام گرفته و کد رهگيری مستقل دريافت شود.
آثار تبليغي شامل فيلم هاي آموزشي، صنعتي و تبليغاتي مجاز به شركت در اين بخش می باشند.
گزينش آثار برعهده شورايي است كه اعضاي آن را ستاد جشنواره انتخاب خواهد كرد.
کارگردانان و تهیه کنندگان آثار بخش مسابقه امكان شركت در تركيب هيأت داوران را نخواهند داشت.
نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون داشتن حق رأي در نشست هاي هيات داوران حضور يابد.
الف ) مسابقه ايران
ـ آثار متقاضی شرکت در این بخش می بایست پس از سال 1393 تولید شده و در دوره های پیشین جشنواره شرکت نکرده باشند.
ـ يك هيات داوري متشكل از حداقل سه عضو از هنرمندان و كارشناسان عرصه پويانمايي اين بخش را مستقلاً داوري و جوايز زير را به برگزيدگان اهدا خواهند كرد.
تنديس طلايي به فيلم اول
تنديس نقره اي به فيلم دوم
تنديس برنزي به فيلم سوم
تنديس طلايی به بهترين فيلم در بخش دينی
تندیس طلایی به بهترین کارگردان در بخش دینی
تندیس طلایی به بهترین فیلم در بخش ارزش‌های انقلاب اسلامی
تنديس طلايي به بهترين فيلم با موضوع كودك و نوجوان
تنديس طلايی به بهترين کارگردانی در بخش دانشجويی
تنديس طلايی به بهترين فيلمنامه در بخش دانشجويی
تنديس طلايی به بهترين انيماتور در بخش دانشجويی
تندیس نقره ای به بهترین پایان نامه نظری کارشناسی ارشد  
تنديس طلايي به بهترين اثر تلويزيوني
تنديس طلايي به بهترين اثر تبليغي
تنديس نقره اي به بهترين فيلم تجربي
تندیس نقره ای به بهترین دست آورد فنی و هنری
تنديس طلايي به بهترين فيلمنامه
تنديس طلايي به بهترين پويانما ( انيماتور)
تنديس طلايي به بهترين فضاسازي
تنديس طلايي به بهترين موسيقي
تنديس طلايي به بهترين صداگذاري
تنديس طلايي به بهترين اثر بلند
جايزه ويژه هيات داوران
جايزه ويژه دبير جشنواره

ـ هيأت داوران مي تواند علاوه بر فهرست مذكور حداكثر سه ديپلم افتخار نيز به آثار يا عوامل سازنده اهدا كند.

ب ) مسابقه بين الملل

 ـ آثار خارجي شركت كننده در اين بخش می بایست پس از ژانويه 2015 توليد شده و در دوره هاي پیشین جشنواره شركت نكرده باشند.
 ـ يك هيأت داوران بين المللي متشكل از حداقل پنج عضو از هنرمندان و كارشناسان قضاوت آثار اين بخش را برعهده خواهند داشت.
ريیس و اعضاي اين هيات كه ستاد جشنواره آنها را انتخاب مي كند، پس از ارزيابي آثار جوايز زير را اهدا خواهند كرد.
تنديس طلايي به فيلم اول
تنديس نقره اي به فيلم دوم
تنديس برنزي به فيلم سوم
تنديس طلايي به بهترين فيلم با موضوع كودك و نوجوان
تنديس طلايي به بهترين اثر دانشجويي
تنديس طلايي به بهترين اثر تلويزيوني
تنديس طلايي به بهترين اثر تبليغي
تنديس طلايي به بهترين اثر بلند
تندیس نقره ای به بهترین دست آورد فنی و هنری
جایزه ویژه سیفژ
جايزه ويژه هيأت داوران
جايزه ويژه دبير جشنواره
ـ هيأت داوران مي تواند علاوه بر فهرست مذكور، حداكثر سه ديپلم افتخار نيز به آثار يا عوامل سازنده اهدا كند.
خارج از مسابقه
آثار اين بخش كه هم تراز با آثار بخش مسابقه هستند، به يكي از دلايل زير در اين بخش به نمايش درمي آيند.
مطابقت نداشتن با مقررات حضور در بخش مسابقه
عضويت کارگردان یا تهیه کننده در هيأت داوري
تكميل شدن ظرفيت موردنظر بخش مسابقه
نمايش ويژه
اين بخش به شيوه غيررقابتي و به منظور فراهم آوري عرصه اي پويا براي تبادل تجربه و انديشه هنرمندان و ايجاد زمينه اي مناسب براي ارزيابي جايگاه آثار ايراني در قياس با آثار ساير كشورها شكل گرفته است.
گزيده اي از آثار برگزيده جشنواره هاي مختلف جهاني و مروري بر آثار يك مكتب يا سبك ويژه از مواردي است كه در اين بخش به نمايش گذاشته خواهد شد.
چشم انداز
نمايش آثار اين بخش با تأكيد بر جنبه هاي آموزشي و اطلاعاتي، به شيوه غيررقابتي و با گزينش از ميان توليدات كشورهاي مختلف صورت مي پذيرد. پرداختن به موضوع هايي همانند معرفي استعدادهاي نوپا، تبيين جايگاه پويانمايي در آثار تبليغي، مروري بر آثار يك فيلمساز و مواردي از اين دست مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مقررات عمومي
_ ثبت نام منحصراً از طريق وب سايت جشنواره به نشانی www.tehran-animafestival.ir   انجام خواهد شد و دبيرخانه جشنواره  تنها فيلم های ارسالی که کد رهگيری  بر روی آن ها درج شده است را خواهد پذيرفت.
_ ثبت نام کنندگان قبل از اقدام به ثبت نام نسبت به مطالعه دقيق مقررات و آگاهی از آن مبادرت نمايند.
 ـ حداقل سن کارگردان جهت پذیرش اثر در جشنواره ، 16 سال تمام می باشد.
ـ  در مورد مجموعه های ارسالی لازم است برای هر قسمت ثبت نام جداگانه انجام گرفته و کد رهگیری مستقل دریافت شود. هرکارگردان می تواند حداکثر سه قسمت از مجموعه را ثبت نام کند.
ـ از نظر تعداد آثار ارسالي براي اشخاص، نهادها و سازمان ها محدوديتي وجود ندارد.
ـ دريافت جايزه از جشنواره هاي ديگر مانع از دريافت جايزه از اين جشنواره نخواهد بود.
ـ هيچ جايزه اي نمي تواند به طور هم ارزش بين دو يا چند اثر تقسيم شود.
ـ شركت آثار در جشنواره هيچ هزينه اي در برنخواهد داشت.
ـ تنظيم برنامه نمايش آثار به عهده دبيرخانه جشنواره است و پس از دريافت آثار امكان خارج كردن هيچ فيلمي از برنامه وجود ندارد.
ـ در صورت تمايل نسخه ارسالي نزد آرشيو جشنواره به امانت خواهد ماند تا در بخش سوابق شركت كنندگان نگهداري شود.
ـ كليه هزينه هاي ارسال آثار بر عهده شركت كنندگان است.
ـ نهادها يا سازمان هايي كه تمايل دارند جوايزي را به آثار بخش مسابقه اهدا كنند، مي توانند براي ايجاد هماهنگي كتباً 60 روز پيش از آغاز جشنواره موضوع را به اطلاع دبيرخانه جشنواره برسانند.
ـ تصميم گيري درباره ابهام هاي ناشي از مفاد مقررات و يا موارد پيش بيني نشده در آيين نامه برعهده دبير جشنواره خواهد بود.
ـ ثبت نام در جشنواره به منزله پذيرش كامل مقررات است.

گاه شمار جشنواره:
تاریخ شروع ثبت‌نام در سایت : تیر ماه
۱۳۹۷
تاریخ پایان ثبت‌نام در سایت و ارسال آثار:
۱۴ ابان ماه ۱۳۹۷
تاریخ انتخاب آثار در نيمه اول آذر ماه
۱۳۹۷
زمان برگزاری جشنواره :
۱۲ تا  ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
 توجه :
تاکید می شود مهلت ارسال آثار به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و رأس تاریخ اعلام شده ، سایت ثبت نام بسته می شود.

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بازدید 469 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 07 مرداد 1397 ساعت 11:57

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.